5 Mart 2018

Ambalaj Atığı Toplama – Ayırma

Geri dönüşümü mümkün olan atıkların yönetilmesi ve ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla faaliyetini sürdüren ambalaj atığı toplama – ayırma tesisimizde; araçlarımız ile toplanan geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının […]
19 Aralık 2016

Çevre Danışmanlığı

Firmaların, yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, “İdari ve Hukuki Ceza” yaptırımlarının ortadan kaldırılması, maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin arttırılması suretiyle, çevre danışmanlığı konusunda uzman kadromuz ile en iyi […]
19 Aralık 2016

Ara Depolama

Atıkların uygun ambalajlama ile tasnifi ve bertarafını sağlamak doğru ve güvenilir atık yönetimi adına işletmelerin hizmetine sunulmuş olan tesisimizde; en hızlı ve güvenilir atık yönetim hizmetini […]
19 Aralık 2016

Tehlikeli – Tehlikesiz Atıkların İthalat ve İhracatı

Tehlikeli Atık Bertarafı yapılacak atıklar için gerekli teknik kapasiteye sahip tesisin ülkemizde bulunmaması durumunda, bu atıkları yönetmeliklere uygun koşullarda bertarafını sağlayacak ülkeyi belirliyor, tüm ihracata ilişkin […]
19 Aralık 2016

Atıklardan Kıymetli Metal Geri Kazanımı

Birçok sanayi kuruluşları için değersiz sayılabilecek atıklar 4R için hammaddeye dönüştürülmesi muhtemel ürünlerdir. Bu kapsamda, kurucu firmamız olan Nadir Metal Rafineri’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış […]
19 Aralık 2016

Atık Su Arıtma Tesisi İşletmesi

Yasal mevzuatların izin verdiği deşarj sınırlarını ve çıkış suyu kalitesini sağlamak, arıtılabilirlik verimini artırmak, tesisi işletecek personelin eğitilmesi ve bilgilendirilmesini sağlamak, çıkış suyu numunelerinin analiz edilerek […]
19 Aralık 2016

Tesis İçi Atık Yönetimi Hizmeti

Atıkların tanımlanması, sınıflandırılması, ambalajlanması, tesis içerisinde geçici depolanması, depo alanlarının özellikleri, atıkların geri dönüşümü, geri kazanımı ve en uygun bertarafını içeren entegre çözümler sunuyoruz.